CLLD hindamine. Käsiraamat LAGidele ja FLAGidele (FARNET, FAME 2018)

FARNET1 ja FAME2 on koostanud käsiraamatu "CLLD3 hindamine. Käsiraamat LAGidele ja FLAGidele". 

Perioodil 2014–2020 rahastatakse kogukonna juhitud kohalikku arengut (CLLDd) kõikidest Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest (ESI-fondidest). Kõikjal Euroopas on loodud kohalikke tegevusrühmi (LAGe), mida rahastatakse erinevatest ESI-fondidest ning mille ülesandeks on terviklike kohaliku arengu strateegiate väljatöötamine ja elluviimine mitmeid sidusrühmi hõlmavate ja erasektori koostööprojektide kaudu.

kogukonna juhitud kohaliku arengu clld hindamine kaasKäsiraamat on mõeldud LAGidele, sealhulgas kalanduse kohalikele tegevusrühmadele (FLAGidele), mida rahastatakse mitmest ESI-fondist (kokku neli: EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond, ERF - Euroopa Regionaalarengu Fond, EAFRD - Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond, ESF - Euroopa Sotsiaalfond), aga ka välishindajatele, kes LAGide hindamist läbi viivad. Eesmärk on pakkuda kasutajasõbralikke vahendeid ja meetodeid ning näiteid erinevatelt LAGidelt ja FLAGidelt, mis võiksid toimida suuniste ja inspiratsioonina CLLD hindamisel.

 

Käsiraamatu eestikeelse tõlke tellis kalanduse teabekeskus ja seda rahastati "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava" meetme 1.3 "Teadlaste ja kalurite koostöötoetus" vahenditest.

 

 

1 FARNET - the European Fisheries Areas Network, eesti k. Euroopa kalanduspiirkondade võrgustik
2 FAME - Fisheries and Aquaculture Monitoring and Evaluation
3 CLLD - Community-Led Local Development, eesti k. kogukonna juhitud kohaliku areng

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

26

27

28

29

30

31

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

1

2

3

4

5