Kalanduse valdkonnas on Eestis välja töötatud rannakalur-tase-4kaasaegsetele põhimõtetele tuginev kutsestandard Rannakalur, tase 4.

Rannakalur tegeleb kalapüügi ja kala esmakäitlemisega. Rannakalur kasutab oma töös lubatud kalapüügiviise ja -vahendeid. Rannakalur, tase 4 töötab iseseisvalt ja vastutab oma tegevuse eest vastavalt õigusaktide nõuetele.
4. taseme rannakaluri kutsetunnistus annab õiguse olla kantud kalurina kalapüügiloale vastavalt kalapüügiseaduses sätestatule.

Rannakaluri töö eeldab meresõidu ja üksiolemise taluvust, valmisolekut töötada põhiliselt välitingimustes erinevates ilmastikuoludes. Töö võib olla hooajaline. Vaja on esmaseid pääste- ja esmaabioskusi veekogul. Kasuks tuleb väikelaevajuhi tunnistuse omamine.

Rannakaluri töö eeldab suurt füüsilist ja vaimset koormustaluvust, keskkonnataluvust, koostöö- ja otsustusvõimet ning iseseisvust.

Kutsealal töötamiseks on nõutav rannakalur, tase 4 kutsetunnistus vastavalt kalapüügiseadusele.

Sisevetel töötavatele kaluritele kohaldatakse rannakaluritele esitatavad nõuded.

Alates novembrist 2013 on rannakalur, tase 4 kutseeksami sooritanud ja rannakalur, tase 4 kutsetunnistuse saanud 568 inimest (seisug 01.07.2018).

Aastatel 2004-2013 on välja antud 3429 kutsetunnistust Rannakalur II.

Täpsustus: rannakalur, tase 4 ja rannakalur II kutsetunnistused on võrdsustatud.

 

rannakalur-e-ope

Koostöös Menu Kirjastusega ja Eesti Mereakadeemiaga valmis
2014. aasta sügiseks e-õppematerjal rannakaluritele ja teistele
rannakalandusest huvitatuile.

E-õppematerjal põhineb rannakalur, tase 4 kutsestandardi kompetentsusnõuetel.

Teoreetilised materjalid on illustreeritud joonistega, lisaks ilmestab neid suur hulk videoid. Õppematerjal annab võimaluse testida enda teadmisi kordamisküsimuste abil.


Kalanduse teabekeskus  |  Kalda 1a, 80011 Pärnu  |  kalateave[at]ut.ee   |   f_logo_RGB-Black_58.png   yt_logo_mono_light.png