Koolilõpetajate võimalused õppida kalandust


Ilmselt pole väga palju neid, kes põhikooli, aga ka gümnaasiumi lõpetades teavad, mis on just see eriala, mis südame põksuma paneb. Samuti on valik nii kutse- kui ka kõrghariduses sedavõrd mitmekesine, et kitsamad suunad võivad jääda muu info hulgas märkamata. Mida aga pakutakse haridusmaastikul kalanduse valdkonnast huvitatuile, kes soovivad just kalandusvaldkonnas vahetult tegutseda?

Põhikooli lõpetanutele pakub Järvamaa Kutsehariduskeskus sessioonõppes kalakasvataja erialal õppimist. Õpe kestab üks aasta. Õppesessioonide ajad ja muu seda eriala tutvustav info on juba avalik LEHEL.

Gümnaasiumi lõpetanuil on hea võimaluse loonud Eesti Maaülikool, kus on võimalik õppida kalandus ja rakendusökoloogia erialal nii bakalaureuse- kui ka edasi siis magistrõppes (3+2 õppeaastat). Õpe toimub üksnes päevase õppetöö vormis ja täpsem teave eriala kohta on LEHEL.

Võimalusi kalandusega seonduvaks õppeks on rohkem; kuigi eraldi kalateaduse eriala Tartu ülikoolis bakalaureuseõppes avatud ei ole, on nt bioloogia ja elustiku kaitse eriala sedavõrd laiapõhjaline, et kui huvi kalanduse vastu suurem, siis edasiõppimine ja soov teha antud suunal teadustööd on see võimalik juba magistri- ja doktoriõppe raames.
Samuti väärib äramärkimist Tallinna Tehnikaülikooli Mereakadeemia, kes sel vastuvõtuperioodil ei ole kalanduse erialadele vastuvõttu korraldanud, kuid suure tõenäosusega on edaspidi eeldatavalt üle aasta võimalik vähemalt ühel eriala õppima asuda (Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel võiks selleks olla nt kalanduse tehnoloogiate majandamine ja juhtimine).
Tallinna Ülikool pakub võimalust bioloogia erialal õppimiseks, kus kalanduse ja veelustiku õpe on üsna põgus, kuid arvestades seda, et just Tallinna ülikoolist tuleb meie koolidesse märkimisväärne arv õpetajaid, siis ka antud info ei ole üleliigne.

Soovime kõigile alustajatele visadust saamaks uusi ja kasulikke teadmisi ning jätkuvat huvi kalanduse vastu!

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

27

28

29

30

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7