Läänemere IV kalandusfoorum "Kalandussektori võimalikud arengud pärast Covid-19 kriisi" 11.-12. augustil Pärnus

Ajastule omaselt olid foorumi keskmes sektori võimalikud Covid-19 kriisi järgsed arengud.

Oma nägemust kalandussektori hetkeseisust ja tulevikuvaateist jagasid kalanduses otsustajad ja valdkonna asjatundjad nii Eestist kui ka Läänemere maadest. Foorumit sai jälgida nii kohale tulles kui ka reaalajas veebivahendusel.


Kalandusfoorumi esitlused ja sõnavõtud on järeljälgitavad aasta peale toimumist, augustini 2022
veebilehel www.worksup.com  (event ID: BALTICSEA) või otselinki kasutades.

Läänemere IV kalandusfoorumi ajakava on leitav lingilt.

Teabematerjalid on leitavad allolevatelt linkidelt (The Forum Presentations are available as below):

Eesti kalandussektori tulevikusuundumused (Future Perspectives for Fisheries in Estonia)
Urmas Kruuse, maaeluminister (Minister of Rural Affairs of the Republic of Estonia)

Kuidas leida pandeemia vältel uusi kliente? (How to find new clients during the Covid-19 pandemic?)
Didzis Šmits, Läti Kalatööstuste Liit (The Union of the Latvian Fish Processing Industry)

Põhja-Atlandi külmavee-krevettide püügist: olukord turul ja Covid-19 kriisist tulenevad aktuaalsed väljakutsed. Pandeemia-järgsed võimalused valdkonna arenguks. Kalalaevastikele laienevate majanduslike tingimuste erinevusest Euroopa Liidus (Coldwater prawn fishery in the North Atlantic: market and operational challenges during Covid-19, post-pandemic opportunities and different economic conditions between fleets within the EU)
Hjálmar Vilhjálmsson, Reyktal AS,
Mati Sarevet, Eesti Kaugpüüdjate Liit (Estonian Long-Distance Fishing Association, ELDFA)

Kilu ja räime turusuundumused Ukrainas. Ülemaailmse pandeemia mõju olukorrale turul (Trends in the Ukrainian market for sprat and Baltic Herring and the impact of the global pandemic on the market)
Aleksander Konopelko, PRIZMA-Ukraina

Covid-19 pandeemia lühi- ja pikaajaline mõju kalakasvatussektorile Nordic Trouti vaates (Possibilities and challenges in Fish Farming in short-term and long-term after the Covid-19 period from Nordic Trout view)
Alf-Håkan Romar, Nordic Trout Ab

Sinimajandus kui tulevikupotentsiaal Eestis (Blue economy in Estonia as a potential for the future)
Indrek Kasela, PRFoods AS

Poola Kalatöötlejate Liit Poola avamerepüügi sektori huvide esindajana. Pandeemiaolukorras kinnitust leidnud avamerekalanduse olulisus toiduga varustatuse tagamiseks (Polish Fish Producers Association – the integrated voice of the Polish pelagic sector in the Baltic Sea. The pandemic has proven the value of the pelagic fishery for ensuring the food security)
Jarosław Zieliński, Poola Kalatöötlejate Liit (The Polish Association of Fish Producers)

Ülevaade Ukraina kalandusturust: väljavaated ja võimalused (Overview of the fish market in Ukraine. Prospects and opportunities)
Dmytro Zagumennyy, Ukraina Kalatööstuste ja Importijate Liit (The Association of Ukrainian Fish and Seafood Importers)

AIPCE CEP – organisatsioonist ja aktuaalsetest probleemidest (AIPCE CEP – Organization & Current Concerns)
Katarina Sipic, EL-i Kalatootjate Liit (EU Fish Producers Association, AIPCE)
Peter Bamberger,  Kalatoodete Importijate ja Eksportijate Riiklike Organisatsioonide Liit (The Federation of National Organisations of Importers and Exporters of Fish, CEP)

Foorumi lõppsõna (Closing remarks)
Tõnis Mölder, keskkonnaminisiter (Minister of the Environment of the Republic of Estonia)


Kalandusfoorum sai teoks Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi kalanduse teabekeskuse ja Eesti Kalaliidu koostegemises.
Korraldajad tänavad kõiki foorumil osalenuid ning sündmuse õnnestumisse panustanuid. 

 

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

27

28

29

30

31

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

1

2

3

4

5

6