Blogi arhiiv

Sügiskuudel on ahvena esmakokkuostuhindade muutused maakonniti süsteemitud ja selget trendi välja ei joonistu. Madalaim esmakokkuostuhind oli 0.1 €/kg ning kõrgeim 5.5 €/kg; 2011. aastal olid need arvud vastavalt 0.1 €/kg ja 4.8 €/kg kohta.

ahven eo sygis 2021

Vaadates esmakokkuostuhindasid aastate lõikes, joonistub kahjuks selgelt välja ahvena puhul langustrend.
Allpool on välja toodud viimase kümne aasta esmakokkuostuhinnad, neist viimaste aastate kohta on need leitavad Põllumajandus- ja Toiduameti lehel LINGILT

eo ahven aasta 2021

Tartu ülikooli kalanduse teabekeskuse tellimusel töötati välja kaasaegne, suurema liikumiskiiruse ning heade stabiilsusomadustega merekindla võrgu- ja mõrrapaadi projekteerimise kavand.

Käesoleva aasta kevadel üles seatud hange (viitenumber 234476) on lõpusirgel ja huvilistel on võimalus tutvuda nii mudelkatsetuste video kui ka uuringutulemuste lõpparuandega. Mudelkatsetused viidi läbi Saaremaal TTÜ Kuressaare kolledži Väikelaevaehituse katsebasseinis.

Mudelkatsetuste videoga on võimalik tutvuda SIIT

Uuringutulemuste lõpparuanne on leitav LINGILT

Hanke täpsemad andmed on leitavad Riigihangete Registrist

Kui suve lõpus eeldasime, et koha esmakokkuhindades ilmselt positiivseid muutusi enne novembrit oodata ei ole, siis tegelikkus on osutunud paremaks ja hinnad on olnud kõrgemad kõigil vaadeldavail kuudel.

eo koha sgis 2021

Kõrgeim esmakokkuostuhind oli septembris 6.5 €/kg, oktoobris ja novembris 6 €/kg ning detsembris suisa 6.2 €/kg; madalaimaks hinnaks jäi 0.5 €/kg ja detsembris 2 €/kg; kümme aastat tagasi olid hinnad nimetatud kuude lõikes 5.5 €/kg, 5.05 €/kg, 5.5 €/kg ja 5.6 €/kg; madalaimaks 0.3 €/kg, 0.3 €/kg, 0.7 €/kg ja 1.5 €/kg.
Allpool on välja toodud viimase kümne aasta esmakokkuostuhinnad, neist viimaste aastate kohta on need leitavad Põllumajandus- ja Toiduameti lehel LINGILT
hinnamuutus koha

Positiivse muutusena (ei kajastu viimases tabelis) on märkimistväärne asjaolu, et 2021. aastal on koha keskmine kokkuostuhind näitamas arvestatavat tõusutrendi, olles 3.59 €/kg.

Ahvena esmakokkuostuhindadest augustis
Augustikuu joonisel on oluline välja tuua, et kuigi kokkuostuhindades väga suuri tõuse ei ole olnud, on hind, millega kala kokku ostetakse maakonniti ühtlustunud, üksnes Viljandimaal on hind olnud erakordselt madal.
Augustis oli madalaim esmakokkuostuhind 0.1 €/kg ning kõrgeim 4 €/kg; 2011. aastal olid need arvud vastavalt 0.1 €/kg ja 3.8 €/kg kohta, mis tähendab seda, et hinnatase ei ole viimaste kuude ega ka viimase kümne aasta lõikes oluliselt muutunud.

ahven eo august

Toome jätkuvalt allpool välja viimase kümne aasta esmakokkuostuhinnad, mis on leitavad Maaeluministeeriumi lehel LINGILT

hinnamuutus ahven

Pärast juulikuud on esmakokkuostuhinnad languses, sama langus valitseb varasemate aastate andmetele tugenedes ilmselt ka järgnevatel kuudel ja enne novembrit hindades positiivset muutust tõenäoliselt oodata ei ole.

eo koha august 2021

Kõrgeim esmakokkuostuhind oli 9 EUR/kg ja madalaim 0.5 EUR/kg; kümme aastat tagasi oli kõrgeimaks esmakokkuostuhinnaks samuti 5.6 EUR/kg, madalaimaks 0.25 €/kg.
Toome jätkuvalt allpool välja viimase kümne aasta esmakokkuostuhinnad, mis on leitavad Maaeluministeeriumi lehel LINGILT

hinnamuutus koha

Krevetid on hea vaheldus kalavalikule, olles suurepärane valguallikas, sisaldades 100 g kohta 24 g valku. Kuidas aga saavutada seda, et valmistatav roog oleks maitsev ning ilma soovimatute lisadeta? Nipid, mis on kasulikud ka kodust väljas süües, et toit oleks nauditav.
Kui pea ja kesta eemaldamine on kõigile tuttav, siis vähem on räägitud krevettide seedekulglast/veenist, mis asetseb kreveti nn seljaosas ja võib sisaldada lisaks seedimata toidule ka liiva jmt, mis ei ole väljanägemiselt, maitselt ega konsistentsilt meeldiv. Suurematel krevettidel võiks selle osa eemaldada kindlasti enne kuumtöötlemist, lõigates siis selja piki lahti ja eemaldades soolestik (selliselt jääb kogu krevett ka atraktiivse välimusega); kui aga soovitakse rooga, mis oleks koos kestadega, saab kasutada nt hambatikku, et soolestikku koorikute vahelt üles tõmmates eemaldada. Soovitame selle tarvis vaadata erinevaid videoid, mis on veebis vabalt kättesaadavad.
Külmutatud krevetid sulatada külma voolava vee all, seejärel puhastada, loputada veelkord ja siis kuivatada rätikuga ning tarvitada kohe. Külmutatud krevettide soolestik kipub rebenema ja tuleb olla tähelepanelik, et kõik mittevajalik kätte saada.
Isegi ostes puhastatud, keedetud ja külmutatud krevette võib ilmneda, et soolestik on eemaldamata.
NB! Ärge kasutage toiduks krevette, mis tunduvad libedad ja/või tugeva lõhnaga.

Juulikuus joonistub graafikul selgelt välja, et kümne aasta lõikes ei ole suuri hinnamuutuseid toimunud. Võrreldes eelmise kuuga saabus teatav langus ning kui aluseks võtta hinnatase kümme aastat tagasi, siis enam-vähem samale tasemele võiks kokkuostuhinnad jääda ka järgnevaks kolmeks kuuks.
Juulis oli madalam esmakokkuostuhind 0.1 €/kg ning kõrgeim 4.19 €/kg kohta (väga sarnane eelmisele kalendrikuule); 2011. aastal olid need arvud vastavalt 0.1 €/kg ja 3.8 €/kg kohta.

 eo ahven juuli

Toome jätkuvalt allpool välja viimase kümne aasta esmakokkuostuhinnad, mis on leitavad Maaeluministeeriumi lehel LINGILT

hinnamuutus ahven

 

Suvekuud on kalapüügis üleüldiselt tagasihoidlikumad, seda kehtestatud piirangute, aga ka vee kõrge temperatuuri tõttu. Käesoleva aasta juulikuus oli üsna levinud olukord, kus veekogude temperatuur oli kõrgem kui õhutemperatuur ja püüki, et kala juba püünistes ei rikneks, tuli korraldada mahus, mis tagaks selle ohutuse. Kaluritele on see vastutusrikas ülesanne. Tarbija soovib ju ka suvekuudel kala, kuid ta peaks mõistma, et valik võib olla periooditi piiratum.

juuli eo koha

Kõrgeim esmakokkuostuhind oli 7.27 EUR/kg ja madalaim 0.1 EUR/kg; kümme aastat tagasi oli kõrgeimaks esmakokkuostuhinnaks samuti 5.4 EUR/kg, madalaimaks 0.3 €/kg.
Toome jätkuvalt allpool välja viimase kümne aasta esmakokkuostuhinnad, mis on leitavad Maaeluministeeriumi lehel LINGILT

hinnamuutus koha

Kalendriaasta teise kvartali hinnad on võrreldes talvekuude püükidega madalamad. Iseäranis on see märgatav joonisel just aprillis ja maikuus, kuid juunis on juba eristatav hindade kasv ning hindade stabiilset tõusu võiks oodata ka järgnevatel kuudel.
Juunis oli madalam esmakokkuostuhind 0.1 €/kg ning kõrgeim 4.2 €/kg kohta; 2011. aastal olid need arvud vastavalt 0.1 €/kg ja 3 €/kg kohta ja võime tõdeda, et vähemalt ahvena puhul on ja juunis jätkuv positiivne hinnatrend.

 eo ahven juuni

Toome jätkuvalt allpool välja viimase kümne aasta esmakokkuostuhinnad, mis on leitavad Maaeluministeeriumi lehel LINGILT

hinnamuutus ahven

Käesoleva aasta juunikuu on olnud tavapärasest oluliselt kõrgemate soojakraadidega ning ka temperatuurid veekogudes on sellised, et kalapüük on suvises madalseisus. Tehingute vähesust mõjutab oluliselt Läänemeres 15. maist kuni 15. juulini kehtestatud kohapüügi keeld. Põlva-, Tartu- ja Viljandimaal on aga hinnad oluliselt madalamad kui kümme aastat tagasi ja ka käesoleva aasta teiste kalendrikuudega võrreldes. 

 eo koha juuni

Kõrgeim esmakokkuostuhind oli 5 EUR/kg ja madalaim 0.8 EUR/kg; kümme aastat tagasi oli kõrgeimaks esmakokkuostuhinnaks samuti 5 EUR/kg, madalaimaks 0.35 €/kg.
Toome jätkuvalt allpool välja viimase kümne aasta esmakokkuostuhinnad, mis on leitavad Maaeluministeeriumi lehel LINGILT

hinnamuutus koha

Lehekülg 1 / 4


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

1

2

3

4

5