Kehtivad kutsestandardid

Kalanduse valdkonnas on Eestis välja töötatud rannakalur-tase-4kaasaegsetele põhimõtetele tuginev kutsestandard Rannakalur, tase 4.                                                         
Rannakalur, tase 4 on oskustöötaja, kes tegeleb kalapüügi ja kala esmakäitlemisega. Lisaks on tema tööülesanneteks püüniste hooldamine, korrastamine ja nende püügiks ettevalmistamine, kalapüügiks vajalike tehniliste vahendite kasutamine ja hooldamine ning kalasaagi müügiks ettevalmistamine ja ladustamine.

Rannakaluri töö eeldab meresõidu ja üksiolemise taluvust, valmisolekut töötada põhiliselt välitingimustes niiskes ja märjas keskkonnas, kus võib ette tulla järske temperatuuride vahetusi. Töö on hooajaline ja võib toimuda puhkepäevadel, riiklikel pühadel ja vajadusel öisel ajal. Vaja võib minna käitumisoskust ekstreemsetes olukordades ning esmaseid pääste- ja esmaabioskusi veekogudel.

Rannakaluri töö eeldab suurt füüsilist ja vaimset koormustaluvust, keskkonnataluvust, koostöö- ja otsustusvõimet ning iseseisvust.

Kutsealal töötamiseks on nõutav rannakalur, tase 4 kutsetunnistus vastavalt kalapüügiseadusele.

4. taseme rannakaluri kutsetunnistus annab õiguse olla kantud kalurina kalapüügiloale vastavalt
kalapüügiseaduses sätestatule.
Sisevetel töötavatele kaluritele kohaldatakse rannakaluritele esitatavad nõuded.
Töötamisel rannakalurina tuleb kasuks väikelaevajuhi tunnistus.

Alates novembrist 2013 on rannakalur, tase 4 kutseeksami sooritanud ja rannakalur, tase 4 kutsetunnistuse saanud 437 inimest (seisuga 28.11.2016).

Aastatel 2004-2013 on välja antud 3413 kutsetunnistust Rannakalur II.

Täpsustus: rannakalur, tase 4 ja rannakalur II kutsetunnistused on võrdsustatud.

 

rannakalur-e-ope

Koostöös Menu Kirjastusega ja Eesti Mereakadeemiaga valmis
2014. aasta sügiseks e-õppematerjal rannakaluritele ja teistele
rannakalandusest huvitatuile.

E-õppematerjal põhineb rannakalur, tase 4 kutsestandardi kompetentsusnõuetel.

Teoreetilised materjalid on illustreeritud joonistega, lisaks ilmestab neid suur hulk videoid. Õppematerjal annab võimaluse testida enda teadmisi kordamisküsimuste abil.

Lisainfo

canakkale canakkale canakkale truva search canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim bagimsiz denetim web security ozurluler bilisim teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim