Valmis uuringu "Katsepüügid ogaliklaste tööndusliku traalpüügi efektiivsuse ja majandusliku tasuvuse hindamiseks" lõpparuanne.

Projekti eesmärgiks oli anda vastused järgnevatele küsimustele:
• Kas ogaliklaste sihipärane traalpüük Läänemerest on majanduslikult otstarbekas?
• Kas ogaliklaste majanduslikult otstarbeka sihipärase traalpüügi jaoks on vaja kasutada seni lubatust väiksema võrgusilma suurusega traalipära?
• Kas ogaliklaste sihipärase traalpüügi juures kaasneb oluline teiste kalaliikide kaaspüük?
Kas seda ka juhul kui kasutatakse seni lubatust väiksema silmasuurusega traalipära? 

 

Käesoleva uuringu peamised tulemused on:
• Ogaliklaste sihipärane traalpüük Läänemerest, Eesti merealadelt ei ole (vähemalt praeguse varu seisu juures) majanduslikult otstarbekas.
• Seni lubatust väiksema silmasuurusega traalipära kasutamine ei taganud ogaliklaste sihipärase traalpüügi majanduslikku otstarbekust.
• Ogaliklaste sihipärase traalpüügi juures ei kaasne oluline teiste kalaliikide kaaspüük. Seda ka juhul kui kasutatakse seni lubatust väiksema võrgusilma suurusega traalipära.

 


 

Käesoleva aruande koostajad olid Elor Sepp ja Lauri Saks.

Uuringuala kaardi (Joonis 2) koostas Anu Albert.

Projekti läbiviijad olid Mart Undrest, Tanel Esta, Elor Sepp ja Lauri Saks.

Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut 2023


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

1

2

3

4


Kalanduse teabekeskus  |  Kalda 1a, 80011 Pärnu  |  kalateave[at]ut.ee   |   f_logo_RGB-Black_58.png   yt_logo_mono_light.png