Uurimused ja uuringud

Uuring "Rannakalanduse visioonid ja tulevikustsenaariumid" (SakiConsult OÜ, 2020)

Valmis uuringu "Rannakalanduse visioonid ja tulevikustsenaariumid" lõpparuanne.

Selle uuringu peamiseks ülesandeks on rannakalanduse tulevikuväljavaadete analüüsimine kasutades stsenaariumite meetodit. Tinglikuks ajaperspektiiviks on järgnevad 10 aastat. Sisendteavet stsenaariumide koostamiseks koguti dokumentide ja andmete analüüsi abil, kuid põhiline töömaht pühendati arvukatele intervjuudele rannakalandusega seotud ettevõtjate, ekspertide ja sektori tegevuskeskkonna kujundajatega. Oleme tänulikud kõigile intervjuudes ja projekti erinevatel etappidel toimunud nõupidamistel osalenutele, eelkõige aga kõigi kalanduspiirkondade algatusrühmade tegevjuhtidele ja kaluritele, kes võimaldasid meile sissevaate oma piirkonna rannakalandusse.

Uuringu peamiseks tulemuseks on neli koostatud stsenaariumi. Ükski stsenaarium ei pruugi realiseeruda täies mahus ja eri kalanduspiirkondadegi areng võib kalduda mõnevõrra ühe või teise stsenaariumi suunda. Loodame, et stsenaariumidest ning nende analüüsi alusel tehtud järeldustest ja ettepanekustest on abi järgneva aastakümne kalanduspoliitika kujundamisel ning kalanduspiirkondade strateegiate koostamisel.Uurimisgrupi koosseis: Jüri Sakkeus, Silja Lassur, Aado Keskpaik
SakiConsult OÜ
Tallinn 2020

 

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

27

28

29

30

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7