Uurimused ja uuringud

Hõbeangerja ränne Narva jõel ning Narva Hüdroelektrijaama turbiinide läbitavus (Eesti Maaülikool, Eesti Loodushoiu Keskus MTÜ, 2019)

Uuringu "Hõbeangerja ränne Narva jõel ning Narva Hüdroelektrijaama turbiinide läbitavus" eesmärgiks oli välja selgitada Euroopa angerja (Anguilla anguilla) võimalik suremus Narva Hüdroelektrijaama turbiinide läbimisel, kasutades selleks angerjate märgistamist akustiliste märgistega.

Uuring kinnitas et:
• Narva HEJ turbiinid on angerjatele läbitavad ning angerjad on võimelised Narva veehoidlast merre pääsema.
• Narva HEJ turbiinidest põhjustatud otsene suremus on 12% (4-26%).
• Oluline on tulevikus kindlaks teha angerja suremus kogu rändeteekonna jooksul Võrtsjärvest ning teistest angerjamajanduslikest veekogudest Läänemerre, et täpsemalt hinnata väljarändava angerja biomassi.


Eesti Maaülikool, Eesti Loodushoiu Keskus MTÜ
Tartu 2019

Aruande koostasid Priit Bernotas, Meelis Tambets ja Einar Kärgenberg.
Projekti täitmisel osalesid Mart Thalfeldt, Meelis Sepp ja Ain Järvalt.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

26

27

28

29

30

31

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

1

2

3

4

5