Uurimused ja uuringud

Kala ja kalatoodete turg Eestis (Eesti Konjunktuuriinstituut, 2011)

Kui kala püügi ja kasvatuse, tööstuse ning väliskaubanduse kohta on läbi aastate Põllumajandusministeeriumi ja OECD/FAO poolt ülevaateid koostatud, siis kala tarbimist analüüsiti viimati 2003. aastal EKI uurimistöös "Kala ja kalatoodete turg Eestis".

Selgitamaks välja, milline on kala pakkumine ja tarbimine Eestis ja kuidas on tarbimine viimase kümnendi jooksul muutunud, viis Eesti Konjunktuuriinstituut Põllumajandusministeeriumi tellimusel ajaperioodil jaanuar-juuli 2011 läbi uuringu "Kala ja kalatoodete turg Eestis".

Eesti on mereriik ja kala on ajaloolisel olnud meile oluline toiduaine ja ka oluline ekspordikaup. Nii kala pakkumine kui nõudlus on viimase 20 aasta jooksul oluliselt muutunud. Turu avanemise käigus ja kalatööstuse aktiivse tootearendusega on oluliselt laienenud pakutav sortiment, sissetulekute kasvades ja tootmiskulude kasvuga tõusnud hinnad, suurenenud tarbijate informeeritus ja nõudlikkus.

2010. aastal püüti Eesti kalurite poolt kala kokku 95,4 tuhat tonni. Kala kogupüük on viimase 20 aasta jooksul vähenenud, seda peamiselt ookeanipüügi arvel. 132 tuh tonnilt 1992. aastal vähenes püük 79 tuh tonnile 2003. aastal. Järgnevatel aastatel püügimahud Läänemerest taas suurenesid ja aastail 2006-2010 püüti keskmiselt 97 tuh tonni kala.

Eestis oli 2009. aastal 56 kalatööstusettevõtet. Kalatöötlemisettevõtete ekspordi müügitulu osakaal moodustas toiduainetööstuse koguekspordist ligi neljandiku. Kalatöötlemisettevõtetele andis ekspordikäive müügitulust ligi 75%, kalapüügi- ja vesiviljelusettevõtetele veerandi. Kalapüügi ja vesiviljelusega tegeles 2009. aastal 86 ettevõtet. Eesti kalaressurss lähebki suures osas ekspordiks. Nii jäi kalaressursist siseturule vaid kümnendik kalast.

Kala ja kalatoodete eksport oli 2010. aastal eelmistest aastatest suurem nii kogumahult (131 tuh tonni) kui koguväärtuselt (135 mln eurot). Eesti kala ja kalatoodete väliskaubandusbilanss on läbi aegade olnud positiivne. 2010. aastal ületas eksport importi 59,3 mln euroga (2009.a. 30,7 mln euroga, 2008.a. 5,3 mln euroga).

Kalandus- ja kalatöötlemissektoris töötas 2009. aastal ettevõtluses hõivatud Eesti elanikkonnast 0,56%. Kalatööstusettevõtetes oli tööl kokku 1831 inimest, kalapüügi ja vesiviljelusega tegeles 486 inimest (kokku ligi 1400 inimest vähem kui 2005. aastal).

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

28

29

30

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31