Turuülevaade "Kalapüügi, -tööstuse ja hulgimüügiettevõtted 2015"

Kalanduse teabekeskuse tellimusel on Krediidiinfo AS-il valminud Eesti 146 suurima ettevõtte turuülevaade "Kalapüügi, -tööstuse ja hulgimüügiettevõtted 2015", milles käsitletakse ettevõtteid, kes on põhi- või lisategevusalana teeninud müügitulu valdkonnas "Kalapüügi, -tööstuse ja hulgimüügiettevõtted".

 

Turuülevaade annab hea ülevaate ettevõtete turupositsioonist, osakaalust sektoris ja finantsolukorra tugevusest turuylevaade kalapyygi -toostuse ja hulgimyygiettev6tted 2015 kaas 455x640võrreldes teiste sarnaste ettevõtetega.

Turuülevaade koosneb kahest põhiosast. Esimeses osas vaadeldakse kogu turgu ja selle mahtu ning võrreldakse ettevõtte turumahuga määratud tegevusala(de)l. Teises osas võrreldakse valimisse kuuluvate ettevõtete summaarseid ja keskmisi majandusnäitajaid. Samuti on eraldi välja toodud kõigi valimisse kuuluvate ettevõtete majandusnäitajad.

 

 

 

Kalanduse teabekeskuse tegevus toimub "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava" meetme 1.3 "Teadlaste ja kalurite koostöötoetus" ja meetme 2.6 "Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus" raames.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

26

27

28

29

30

31

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

1

2

3

4

5