"Läänemeri. Ökosüsteemid ja elusvaru, nende hindamine ning haldamine" (Kalanduse teabekeskus, 2014)

Raamatu "Läänemeri" on koostanud bioloogiadoktor Evald Ojaveer. Raamatus on süvitsi käsitletud Läänemere ajaloolist arengut, tänapäevaseid abiootilisi tingimusi, looduslikke regionaalseid süsteeme, elustikku, keskkonna ja elustiku dünaamikat, teisi merehüvesid ja nende kasutamist, aga ka rahvusvahelist koostööd Läänemere varude hindamisel ning haldamisel.

Läänemeri. Ojaveer_kaasLäänemere elustiku osas on pikemalt peatutud meie tähtsamatel töönduskaladel. Ka igasugune dünaamika on põhjalikult käsitletud. Raamat sisaldab ka mereökoloogia terminoloogia seletavat loetelu.

Raamat on mõeldud kõigile Läänemerest huvitatuile, aga eriti üliõpilastele, kes soovivad oma teadmisi süvendada merenduse, kalanduse ja ökoloogia vallas.

Raamat on kättesaadav ülikoolide raamatukogudes ja elektrooniliselt.


Autor Evald Ojaveer
Kaasautorid Georg Martin, Toomas Saat, Redik Eschbaum, Henn Ojaveer, Anto Raukas, Kaarel Orviku ja Kalle Olli
Keeletoimetaja Irja Pärnapuu
Kujundaja Tiia Eikholm
© Evald Ojaveer, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut
Teaduste Akadeemia Kirjastus
Trükitud trükikojas AS Pakett


Kalanduse teabekeskuse tegevus toimub "Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 3.1 "Ühistegevused" tegevuse "Muud ühistegevused" raames.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

26

27

28

29

30

31

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

1

2

3

4

5