Soome lahte suubuvate rannakalandusele oluliste jõgede kalandusliku väärtuse arvutamine ning jõgedel asuvate tõkestusrajatiste eemaldamise alternatiivide kirjeldamine ja visioonide loomine (Ökokonsult OÜ, 2019)

Valmis uuringu "Soome lahte suubuvate rannakalandusele oluliste jõgede kalandusliku väärtuse arvutamine ning jõgedel asuvate tõkestusrajatiste eemaldamise alternatiivide kirjeldamine ja visioonide loomine" lõpparuanne.

Töö eesmärgiks oli Soome lahte suubuvate rannakalandusele oluliste siirdekalade kudejõgede kalandusliku potentsiaali hindamine ja kaasa aitamine selle potentsiaali realiseerimisele.

Projekti käigus pakuti välja metoodika jõgede kalandusliku väärtuse rahaliseks hindamiseks ning arvutati Jägala, Valgejõe ning Kunda jõe praegune ja potentsiaalne (rändetakistuste puudumisel) kalanduslik väärtus nii kutselise kui ka harrastuspüügi seisukohalt. Projekti käigus valmisid alternatiivide kirjeldused kalade rändetee avamise kohta Valgejõe Kotka ja Nõmmeveski paisude, Jägala jõe Linnamäe paisu ning Kunda jõe Kunda HEJ, Kunda mõisa ja Aravuse paisude juures. Loodi ka 3D visioonid kalade rändetee avamise kohta Linnamäe ja Kunda HEJ paisude juures. Kirjelduste ja 3D visioonide ülesandeks oli näidata, et kalade rändetee efektiivne avamine pakub lisaks kalandusliku väärtuse suurenemisele ka teisi otseseid ja kaudseid positiivseid tagajärgi kohalikele elanikele ning kogukondadele.


Ökokonsult OÜ
Tartu 2019

Töö teostaja: Rein Järvekülg

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4