Kalanduse algatusrühmad Eestis

Eesti kaheksa kalanduspiirkonda moodustati Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 toetusperioodi ajal. Piirkonnad hõlmavad alasid mereäärsel rannikul ja saartel ning siseveekogusid Peipsi-, Pihkva- ja Lämmijärve ning Võrtsjärve.

Neis piirkondades tegutseb kaheksa kalanduse kohalikku algatusrühma (varasemal toetusperioodil nimetati neid kalanduse tegevusgruppideks):

Harjumaa kalanduspiirkond
– algatusrühm MTÜ Harju Kalandusühing, http://www.harjukalandus.eu

Hiiumaa kalanduspiirkond
– algatusrühm MTÜ Hiiukala, http://www.hiiukala.org

Läänemaa kalanduspiirkond
– algatusrühm MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts, http://www.lrs.ee

Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve kalanduspiirkond
– algatusrühm MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, http://www.pkak.ee  

Pärnumaa kalanduspiirkond
– algatusrühm MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu, http://kalanduskogu.ee

Saaremaa kalanduspiirkond
– algatusrühm MTÜ Saarte Kalandus, http://www.saartekalandus.ee

Virumaa kalanduspiirkond
– algatusrühm MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing, http://www.vrky.ee

Võrtsjärve kalanduspiirkond
– algatusrühm MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond, http://www.vortskalandus.ee

 

Algatusrühmad on eraõiguslikud juriidilised mittetulunduslikud isikud, kelle tegevust toetatakse "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava" meetmest "Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine".

Meetme „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord ning nõuded kohaliku algatusrühma, kohaliku arengu strateegia ja strateegia rakenduskava kohta on sätestatud määruses "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine".
Määrus on tõlgitud ka vene keelde.

 

Edukamate ja silmatorkavamate näidetega EMKF 2014–2020 perioodist saate tutvuda eraldi lehel või siin samas kaardil:

 


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

1

2

3

4

5