Aastatel 2008–2013 valminud kalandusuuringud (Kalanduse teabekeskus, 2013)

Selle väljaande eesmärk on pakkuda kala- ja kalandushuvilisele lugejale lühiülevaadet 2008.–2013. aastal Eestis rahastatud ja valminud ihtüoloogilistest ja kalanduslikest projektidest. Kajastatud on uuringud, mille aruanne oli kättesaadav 2013. aasta juuni seisuga. Raamatus on peatutud igal uuringul eraldi, et esitada selle eesmärk, metoodika tutvustus ja peamised tulemused. Rõhutada tuleb, et siinsed kokkuvõtted ei sisalda kõiki uuringute üksikasju. Kui lugejal tekib põhjalikum huvi, leiab ta enamiku siinkirjeldatud töödest internetist.

 

Kalandusuuringud_2008-2013


 

 

 

 

 

 

 

 

Koostanud ja toimetanud: Janek Lees
Kaanefoto: Aimar Rakko
Küljendus: Eesti Loodusfoto


Väljaandja: Kalanduse teabekeskus, 2013
www.kalateave.ee

Väljaanne on nii elektroonne kui ka tükitult. Trükisena raamatut saamiseks pöörduge kalanduse teabekeskusesse (Kalda 1a, Pärnu), küsides seda e-kirja teel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või helistades telefonil 5308 3650.


Kalanduse teabekeskuse tegevus toimub "Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 3.1 "Ühistegevused" tegevuse "Muud ühistegevused" raames.

Lae alla

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

26

27

28

29

30

31

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

1

2

3

4

5