Uudised

Turuülevaade "Kalapüügi, -tööstuse ja hulgimüügiettevõtted 2016"

Kalanduse teabekeskuse tellimusel on Krediidiinfo AS-il valminud Eesti 143 suurima ettevõtte turuülevaade "Kalapüügi, -tööstuse ja hulgimüügiettevõtted 2016", milles käsitletakse ettevõtteid, kes on põhi- või lisategevusalana teeninud müügitulu valdkonnas "Kalapüügi, -tööstuse ja hulgimüügiettevõtted".

 

PRIA infokiri - juuni 2018: Pikema perioodi jooksul jätkuvad taotlusvoorud. Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud.

Allikas: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
28.06.2018

 

Valminud on PRIA juunikuu infokiri.

Pikema perioodi jooksul jätkuvad taotlusvoorud

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise (EMKF meede 3.3) projektitoetuse taotluste vastuvõttu korraldavad kalanduspiirkondade kohalikud algatusrühmad esmalt kohapeal, jälgige nende jagatavat infot! Lõplikud otsused toetuste kohta teeb hiljem PRIA.

Kestab kalanduspiirkonna algatusrühma koostöötegevuse toetuse (EMKF meede 3.4) taotluste vastuvõtt PRIAs.

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetuse (EMKF meede 4.4.3) taotlusi võtab PRIA vastu 31. detsembrini 2018. Meetme tänavune eelarve on 200 000 eurot. Toetuse maksimaalne suurus taotluse kohta on energiaauditi tegemiseks 7 500 eurot ja ressursiauditi tegemiseks 15 000 eurot. Energia- ja ressursiauditi tulemusel leitakse need  kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse tehtavad investeeringud, mis aitavad säästa energiat või vähendada mõju keskkonnale, samuti investeeringud jäätmete töötlemisse.

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4)

Taotlusvoorude planeeritud ajakava on avaldatud PRIA kodulehel, MAK ja EMKF investeeringutoetuste taotluste vastuvõtu kohta avaldame info ka Ametlikes Teadaannetes.

.

 

Euroopa Komisjon astus esimese sammu EL-i otsetoetuste ühtlustamise suunas

Allikas: Maaeluministeerium
04.05.2018

 

2. mail esitas Euroopa Komisjon EL-i mitmeaastase finantsraamistiku eelnõu aastateks 2021–2027. Komisjoni ettepaneku kohaselt on ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) eelarve 365 miljardit eurot, millest esimesse sambasse, mille alla kuuluvad otsetoetused ja turukorraldusmeetmed, on planeeritud 286 miljardit eurot ning teise sambasse, mille alla kuulub maaelu arengu poliitika, on kavandatud 79 miljardit.

Võrreldes praeguse mitmeaastase finantsraamistikuga väheneb ettepaneku kohaselt ÜPP eelarve 5% võrra.

Korallide pleekimist tuleb ette juba liiga sageli, et need taastuda jõuaks

Allikas: Eesti Rahvusringhääling, Novaator

05.01.2018

Teadlased tegid kalade kohta üllatava avastuse

Allikas: Postimees, Mariann Proose
29.09.2017

 

 

 

Lisainfo

canakkale canakkale canakkale truva search canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim bagimsiz denetim web security ozurluler bilisim teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim