Uurimused ja uuringud

Uuring "Söödava rohevetika Ulva intestinalis kasvatamistehnoloogia väljatöötamine Läänemere keskkonna tingimuste jaoks" (Tartu Ülikool, 2021)

Valmis uuringu "Söödava rohevetika Ulva intestinalis kasvatamistehnoloogia väljatöötamine Läänemere keskkonna tingimuste jaoks" lõpparuanne.

Käesoleva uuringu eesmärk oli hinnata Ulva intestinalis'e kasvupotentsiaali Eesti rannikumeres kasutades olemasolevaid kasvatustehnoloogiaid, neid vajadusel Eesti oludele kohandades.

Kokkuvõte uuringu peamistest tulemustest

Ulva intestinalis'e kasvatamiseks köitel on vaja vetikal indutseerida sporogeneesi ning tagada U. intestinalis'e noorjärkude kinnitumine inkubatsiooniköitele.
U. intestinalis'e sporogeneesi soodustab mõõdukas vee toitelisus.
• Parim temperatuurivahemik zoospooride tekkeks on 22−24 °C.
• Eesti rannikumerd asustava U. intestinalis'e kinnitumine tehissubstraatidele praktiliselt ebaõnnestus, vaatamata suurele arvule läbiviidud eksperimentidele ning nendes eksperimentides olnud mitmekesistele keskkonnatingimustele.
• Tingituna Eesti rannikumerd asustava U. intestinalis'e geneetilisest eripärast, ei ole ilma põhjalikuma aretustööta võimalik seda vetikat kasvatada vetikafarmides, mis kasutavad veesambas rippuvaid köisi.
U. intestinalis'e kasvatamine meresumpades on hetkel perspektiivseim viis merevetikate kasvatamiseks Eesti rannikumeres. Vajalikud on aga lisauuringud, mis määratlevad selliste sumpade tehnilised lahendused ning optimaalseima vetika koguse sumpades. Lisaks on vaja uurida, millised keskkonnatingimused toetavad kõige paremini vetikate kasvu sellistes sumpades.

 


 

Jonne Kotta, Georg Martin, Helen Orav-Kotta

Tartu Ülikool

Tallinn 2021

 


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

1

2

3

4

5