Uurimused ja uuringud

Kalavarude uuringud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves (Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, 2014)

Töö teostajad: Toomas Saat, Väino Vaino, Tõnu Klein, Eero Perm, Teet Krause, Elor Sepp, Andrus Zaitsev, Vello Peedimaa, Elis Taur
Tallinn 2014

 

Eesti Mereinstituudi läbiviidud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude uuringu aruanne annab ülevaate Peipsi ja Lämmijärve 2014. aasta kalasaakidest, aasta jooksul tehtud katsepüükidest, hindab ja analüüsib järve kalavaru seisu ning annab soovitused 2015. aasta kalapüügikvootide ja püügirežiimi osas. Lisaks on aruandes tehtud rida ettepanekuid kalapüügieeskirjade muutmiseks, esmajoones kalade kudeaegsete püügikeeldude ja kaaspüügitingimustega seonduvalt.

Aruanne sisaldab soovitusi kalapüügi korraldamiseks Peipsi a Lämmijärvel 2015. aasta I poolaastal ja 2015. aasta püügikvootideks ning ettepanekuid kalapüügieeskirjade muutmiseks.


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

1

2

3

4

5