Uurimused ja uuringud

Pärnu ja Liivi lahe kirdeosa töönduskalade noorjärkude uuring (Keskkonnaministeerium, 2014)

Täitjad: Timo Arula, Henn Ojaveer, Viktor Kajalainen, Merje Kiitsak
Pärnu 2014

 

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi läbiviidud Pärnu- ja Liivi lahe kirdeosa töönduskalade noorjärkude uuringu 2014. aasta lõpparuanne selgitab räimevastsete ajalis-ruumilist levikut ja arvukuse dünaamikat, uurib meritindi vastsete arvukust Pärnu jões, võrdleb saadud tulemusi varasematega ja selgitab võimalike muutuste põhjusi arvestades nii elus- (toidubaas) kui ka eluta keskkonna olulisimaid parameetreid, hindab toimunud muutuste alusel mõju töönduslike kalavarude seisundile, kasutab vajadusel saadud teavet valitud töönduslike kalavarude tekkiva täiendi prognoosimisel ning jooksvate küsimuste tekkimisel teaduspõhiste soovituste koostamisel.


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

1

2

3

4

5