Uurimused ja uuringud

Sinise majanduse (meremajanduse) valdkondade kaardistamine. Hinnang valitud sektorite kasvu potentsiaalile. (Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, 2014)

Autorid: Jüri Sakkeus ja Silja Lassur (Tallinna Ülikool, Eesti Tuleviku-uuringute Instituut)
Tallinn 2014

 

Septembris 2012 võttis Euroopa Komisjon vastu teatise "Sinine kasv – võimalused mere ja merenduse jätkusuutlikuks kasvuks" (Blue Growth - Opportunities for Marine and Maritime Sustainable Growth). Sinise majanduskasvu eesmärk on leida võimalused parandamaks Euroopa Liidu rahvusvahelist konkurentsivõimet, ressursside efektiivsemat kasutust, töökohtade loomist ja uute kasvuallikate leidmist samal ajal looduslikku mitmekesisust ja mere keskkonda valvates ja kaitstes. 

Uuring annab ülevaate Euroopa Komisjoni sinist majanduskasvu käsitlevatest dokumentidest, võrreldakse Eesti sinise majanduskasvu valdkondade olukorda ja perspektiive teiste Läänemereäärsete riikidega ning analüüsitakse ka erinevate valdkondade – mere-vesiviljelus, sh kalad, vetikad, karbid; meremuda; pilliroog; kohaliku kala väärindamine – hetkeolukorda Eestis ning arengu perspektiive.


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

1

2

3

4

5