Euroopa kalandus ja akvakultuur. Nr 54 detsember 2011 (Euroopa Komisjon)

Vastutav väljaandja: Euroopa Komisjon, merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat
Brüssel 2011

 

Ajakirja "Euroopa kalandus ja akvakultuur" detsembrikuu väljaande teemad:

  • Läänemeri – uus ökosüsteemidel põhinev käsitlusviis
  • Kontrollimeetmed – Euroopa Liidu inspektorid
  • Ebaseaduslik püük – DNA kasutamine tõendusmaterjalina
  • Euroopa Kalandusfond – kokkuvõte territoriaalsest käsitlusviisist

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

27

28

29

30

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7