Teadusartiklid

Järvenõo arengu mõju settimisdünaamikale Holotseenis Lõuna-Eesti väikejärve näitel (Estonian Journal of Earth Sciences, september 2011)

Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastuse väljaantavas teaduslikus geoloogia, geograafia ja okeanograafia alases ajakirjas "Estonian Journal of Earth Sciences" avaldati septembris 2011 artikkel "Lake basin development in the Holocene and its impact on the sedimentation dynamics in a small lake (southern Estonia)" (eesti k - "Järvenõo arengu mõju settimisdünaamikale Holotseenis Lõuna-Eesti väikejärve näitel"), autoriks Jaanus Terasmaa.


Järvesetted leiavad paleogeograafiliste rekonstruktsioonide koostamisel laialdast kasutust kogu maailmas. Sageli põhinevad sellised kliimat, valgala arengut ja järve veetaseme muutust rekonstrueerivad uuringud ühel puursüdamikul, mis on võetud nüüdisjärve sügavaimast kohast. Settes peituva info korrektseks interpreteerimiseks tuleb esmalt mõista sette kujunemise ajalis-ruumilist dünaamikat ja sedimentatsiooniprotsessi tervikuna. Sette kujunemist mõjutavad mitmed tegurid, millest väikejärvedes võib olulisimateks pidada järvenõo ja settepinna topograafiat ja järve kuju ning suurust. Käesolevas artiklis on rekonstrueeritud Lõuna-Eestis asuva Väike Juusa järve nõo arengulugu Holotseenis ja koostatud kolmemõõtmelised digitaalsed kõrgusmudelid ajaperioodide 9000, 8000, 4000 ning 2000 aastat tagasi ja tänapäeva kohta. Kõrgusmudelite abil on võimalik järvenõo arengudünaamikat detailsemalt vaadelda ja leida settimisrežiimi muutused erinevatel ajahetkedel. Tulemused kinnitavad, et sama järve tuleb ajas tagasi minnes käsitleda erineva veekoguna (paleojärvena), kus valitsenud settimistingimused võisid täiesti erinevad olla. Näiteks võis uuritud Väike Juusa järves akumulatsiooniala ulatus varieeruda vahemikus 6-60%, samuti muutus järve batümeetriline kõver järvenõo settega täitumise käigus kumerast nõgusaks. Sellist suurt ajalis ruumilist muutlikkust tuleb lisaks tulemuste interpreteerimisele arvesse võtta ka proovivõtukoha valikul.

Loe edasi

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

29

30

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

1

2