Kalanduskoolitajate koostööseminar 17.–18. augustil Pärnumaal

Teabekeskus kutsus noorsoo kalandusharijad merekaldale Ojakole, vahetamaks mõtteid järeltulevas põlves kalaarmastuse õhutamiseks tervisekriisi oludeski. Tänavune mõttekorje sai teoks kuuendat korda.

Et praktiliste ise-käed-külge kalandus-looduskoolitustega õigel rajal ollakse, kinnitas kõnelema kutsutud kliiniline psühholoog Julia Pavlova MTÜst Peaasjad. Poolteist aastat väldanud tervisekriisi oludes on aiva tähtsam püüda lapsi endasse kapseldumisest ja nutisõltuvusest välja aidata. Vaimse tervise hoidmise üks alusvitamiine ongi agar tegutsemine looduses ja veekogude veerel. Üksiti sai selgemaks, kuidas enesega kimpus olijat märgata.

Koolitajate sõnul kinnitab kalanduslaagrite nobe, suisa poole tunni vältel täitumine, et loodustegevuste usku on suur osa lapsevanemaistki: liiati on kalastamisel meditatiivne, keskendumist soodustav mõju. Needki vähesed, kes „laagrisse sunnituina“ esimestel päevadel trotslikult „seadmes istuvad“, hakkavat nii kolmandal päeval kalade hingeelust huvituma.

Veepealsete tegevuste turvalisuse tagamisest kõneles ohtralt näiteid tuues Aivar Vorman, kel pea 30aastane vastav koolitajakogemus. Paduvihma ja 26m/s möllava raju tingimustes jäi praktika osalt näitlikuks, ent targemaks sai tegevusi imiteerideski.

Mängulisema poole katsid kalagiid Jarko Jaadla ning Elo Raspel Keskkonnaametist. Jarkol oli varuks näitlik „pabula-viktoriin“, mis lastes ikka elevust tekitanud, ning rida soovitusi, mis noortel lisaks omakäelisele õngitsemisele silma särama panevad. Elol oli kaasas hulk Keskkonnaameti välja töötatud mängulisi viktoriine-teabematerjale, mida koolide kalanduskoolituste puhul kasutatud. Sageli küsitud elektroonsed õpimaterjalid leiab www.keskkonnaharidus.ee otsisõnu "kalad", "kalandus", "kalade kohastumine", "kalapüük" sisestades.

Põneva punkti pani seminarile Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi kalateadlane Heli Špilev. Koondülevaade varude käekäigust avaneb lingil
"Liivi lahe kalavarude hetkeseis ja tulevikuvaade"
.
TÄHELEPANU! Autoriõigustele viidates on antud teabematerjali mistahes kujul edasine kasutamine autori eelneva kirjaliku kooskõlastuseta lubamatu.

Valik koostööseminari pilte facebookis.


Teabekeskus tänab kõiki seminari õnnestumisse panustanuid.

Seminar sai teoks Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava vahendite toel.

 

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

27

28

29

30

31

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

1

2

3

4

5

6