Toetused 2007-2013

Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013

Aastatel 2007-2013 kaasrahastas Euroopa Liit kalandustoetusi Euroopa Kalandusfondist (EKF), mis asendab meil aastatel 2004-2006 kalanduse rahastamise allikaks olnud Kalanduse Arendusrahastut.
Järgneval seitsmel aastal on EKFi vahenditest Eesti kalandussektorit võimalik toetada 84,6 miljoni euroga. Koos Eesti riigi poolse kaasfinantseeringuga teeb see keskmiseks aastaseks toetussummaks ligikaudu 230 miljonit krooni.

EKFi vahendite kasutamiseks koostas Põllumajandusministeerium Eesti kalanduse strateegia 2007-2013 ning Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava, mis said valitsuse heakskiidu 1. märtsil 2007. Euroopa Komisjon kiitis Euroopa Kalandusfondi Eesti rakenduskava aastateks 2007-2013 heaks 18. detsembril 2007. a.

Eesti maaelu arengukava (MAK) ja Euroopa Kalandusfondi rakenduskava (EKF) meetmete toetuste veebikaart on leitav siin.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

26

27

28

29

30

31

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

1

2

3

4

5