Ahvenamaal toimuv Põhjamaade ühisseminar keskendub hüljeste ja kormoranide tekitatud kahjudele kalapüügil

 

10.-11. jaanuaril 2017 toimub Ahvenamaal Põhjamaade ühisseminar, kus otsitakse lahendusi Läänemere-äärsetes riikides hüljeste suurest populatsioonist ja kormoranide arvukusest tingitud probleemidele. Hülged ja kormoranid tekitavad kalapüügil jätkuvalt suuri kahjusid.

Esimesele kohtumisele on kutsutud esindajad riikidest, kus antud probleem on suurim: Soomest, Rootsist, Eestist ja Taanist. Kohtumisel vaagitakse võimalikke ühistegevusi lahenduste leidmiseks. Seminari tulemina loodetakse kaardistada vajalikud tegevused ja algatada koostööprojekt toetusperioodil 2014-2020. Seminari lõpus arutatakse ühisprojekti tegevuskava, lepitakse kokku esimesed sammud, projekti juhtpartner ja rahastus.

Seminaril osalevad peamiselt nelja riigi teadlased ning kalanduspiirkondade ja -võrgustike esindajad. Eestit esindavad kokkusaamisel valdkonna teadlased, rannaäärsete kalanduspiirkondade ja kalanduse teabekeskuse esindajad.

Ühisseminari AJAKAVA (ingliskeelne)

 

Lisateave:
kalandusspetsialist Erko Veltson, erko.veltson@ut.ee

 

Ühisseminaril osalemist toetatakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi
2014–2020 rakenduskava” meetme 1.3 „Teadlaste ja kalurite koostöötoetus” vahenditest

Viide antud sündmusele: http://www.kalateave.ee/et/component/events/?view=event&event_id=865

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

1

2

3

4

5