Deprecated: Creation of dynamic property idna_convert::$slast is deprecated in /var/www/clients/client1/web1/web/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 98

Deprecated: Creation of dynamic property idna_convert::$slast is deprecated in /var/www/clients/client1/web1/web/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 98

Deprecated: Creation of dynamic property idna_convert::$slast is deprecated in /var/www/clients/client1/web1/web/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 98

Deprecated: Creation of dynamic property idna_convert::$slast is deprecated in /var/www/clients/client1/web1/web/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 98

Deprecated: Creation of dynamic property idna_convert::$slast is deprecated in /var/www/clients/client1/web1/web/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 98

Deprecated: Creation of dynamic property idna_convert::$slast is deprecated in /var/www/clients/client1/web1/web/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 98

Deprecated: Creation of dynamic property idna_convert::$slast is deprecated in /var/www/clients/client1/web1/web/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 98

Deprecated: Creation of dynamic property idna_convert::$slast is deprecated in /var/www/clients/client1/web1/web/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 98

Deprecated: Creation of dynamic property idna_convert::$slast is deprecated in /var/www/clients/client1/web1/web/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 98

Deprecated: Creation of dynamic property idna_convert::$slast is deprecated in /var/www/clients/client1/web1/web/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 98

Deprecated: Creation of dynamic property idna_convert::$slast is deprecated in /var/www/clients/client1/web1/web/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 98

Deprecated: Creation of dynamic property idna_convert::$slast is deprecated in /var/www/clients/client1/web1/web/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 98

Deprecated: Creation of dynamic property idna_convert::$slast is deprecated in /var/www/clients/client1/web1/web/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 98

Deprecated: Creation of dynamic property idna_convert::$slast is deprecated in /var/www/clients/client1/web1/web/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 98

Deprecated: Creation of dynamic property idna_convert::$slast is deprecated in /var/www/clients/client1/web1/web/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 98

Deprecated: Creation of dynamic property idna_convert::$slast is deprecated in /var/www/clients/client1/web1/web/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 98

Deprecated: Creation of dynamic property idna_convert::$slast is deprecated in /var/www/clients/client1/web1/web/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 98

Deprecated: Creation of dynamic property idna_convert::$slast is deprecated in /var/www/clients/client1/web1/web/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 98

Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/clients/client1/web1/web/components/com_econtent/views/index/view.html.php on line 82

Yearbook "Estonian Fishery 2018" (Kalanduse teabekeskus, 2020) (PDF)

Valmis ingliskeelne tõlge raamatust "Eesti kalamajandus 2018".

Aastaraamatut "Estonian Fishery 2018" on võimalik tellida kalanduse teabekeskusest (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefon 5308 3650). Aastaraamatud on huvilistele tasuta.


 Dear reader,

this yearbook is not some bestseller that you grab and do not put aside before the last page is read. The hundred or so pages of the book present tables and figures describing one of Estonia's characteristic and important industries in 2018 and comparing it with previous years. Let me stress once again that behind all these dry numbers is the work of real people and that we all should hope for the continuous improvement of the numbers. The easiest way to ensure this is to eat domestic fish.

Eat fish and, whenever possible, Estonian fish!

Toomas Armulik
Head of Fisheries Information Centre

Read more: Lae alla

Ajakiri "FARNET" nr 17 (Kalanduse teabekeskus, 2020) (PDF)

Kalanduse teabekeskus jätkab kalandusvõrgustiku traditsiooni ajakirja "FARNET" väljaandmiseks eesti keeles.

Ajakirja 17. numbris käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Kohaliku tasandi tegevus muutuvas maailmas
 • CLLD-teemalise konverentsi projektide esitlus
 • Intervjuu: "Arutelu CLLD teemal: linn, maa ja rannik"
 • FARNET 2009-2019: 10 aastat CLLD toetamist kalandus- ja vesiviljeluspiirkondades

Read more: Lae alla

Praktiline kalakasvatus (Kalanduse teabekeskus, 2020) (PDF)

Valminud on raamat "Praktiline kalakasvatus", koostajad Priit Päkk ja Tiit Paaver.

Käsiraamat on mõeldud õppevahendina kalakasvataja kutset omandavatele õppijatele. Eestis õpetatakse kalakasvatust kutseõppe tasemel Järvamaa Kutsehariduskeskuse (JKHK) Särevere õppekohas. Eesti Maaülikoolis õpetatakse kalandust ja vesiviljelust vesiviljeluse ning hüdrobioloogia ja kalanduse õppetoolides ühise õppekava järgi.

Lae alla

Yearbook "Estonian Fishery 2017" (Kalanduse teabekeskus, 2019) (PDF)

Valmis ingliskeelne tõlge raamatust "Eesti kalamajandus 2017".

Aastaraamatut "Estonian Fishery 2017" on võimalik tellida kalanduse teabekeskusest (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefon 5308 3650). Aastaraamatud on huvilistele tasuta.


Dear Reader,

I believe that this yearbook gives you sufficient information about the year 2017 for Estonian fisheries – a branch of the economy the absence of which is unimaginable in our homeland, with its long coastline. Let me also remind you that the dry numbers and facts set out here actually represent the hard and necessary everyday work of many of our compatriots.

Toomas Armulik
Head of Fisheries Information Centre

Read more: Lae alla

"Abiks algajale kalasõbrale" (Kalanduse teabekeskus, 2019) (PDF)

Valminud on kalavoldiku "Abiks algajale kalasõbrale" täiendatud trükk, mis annab lühiülevaate kalade rookimisest ja fileerimisest ning värske kala tunnustest. Käsitletud kalaliigid on räim, lest, lõhe, forell, haug, ahven ja koha.

Voldik sisaldab ka peatükke:

 • Miks on kalarasv kasulik?
 • Kala on väärtuslike valkude ja mineraalide allikas
 • Kas kalad võivad olla saastunud?
 • Milliseid kalu võib kalaparasiite kastmata tarvitada toiduks kuumtöötlemata?
 • Kuidas säilitada kala värskena?

Read more: Lae alla

Yearbook "Estonian Fishery 2016" (Kalanduse teabekeskus, 2018) (PDF)

Valmis ingliskeelne tõlge raamatust "Eesti kalamajandus 2016".

Aastaraamatute "Eesti kalamajandus 2016" ja "Estonian Fishery 2016" saamiseks pöörduge kalanduse teabekeskusesse (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefon 5308 3650). Aastaraamatud on huvilistele tasuta.


The Fisheries Information Centre is once again pleased to present an overview of Estonian fishery. This time, data for the year 2016 are provided. This yearbook is the sixth already and, for the sake of saving time and effort, the introduction from an earlier yearbook could be used, introducing some minor changes.

Read more: Lae alla

Yearbook "Estonian Fishery 2014-2015" (Kalanduse teabekeskus, 2017) (PDF)

Valmis ingliskeelne tõlge raamatust "Eesti kalamajandus 2014-2015".

Aastaraamatute "Eesti kalamajandus 2014-2015" ja "Estonian Fishery 2014-2015" saamiseks pöörduge kalanduse teabekeskusesse (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefon 5308 3650). Aastaraamatud on huvilistele tasuta.


The Fisheries Information Centre has prepared yet another yearbook – the fifth already – of Estonian fishery. Previously, the Information Centre has published yearbooks for 2010, 2011, 2012 and 2013. Since there was a nearly year-long pause in the activities of the Information Centre between two budgetary periods, information for 2014 was not published on time; however, we cover that information with the data for 2015 in this publication. This gives an opportunity to compare these two years, as well as collate the data for these years with information on previous years, in order to provide a longer-term review of fish stocks and economic indicators.

Read more: Lae alla

Ajakiri "FARNET" nr 14 (Kalanduse teabekeskus, 2017) (PDF)

Kalanduse teabekeskus jätkab kalandusvõrgustiku traditsiooni ajakirja "FARNET" väljaandmiseks eesti keeles.

Ajakirja 14. numbris käsitletakse järgmisi teemasid:

 • CLLD mõju mõõtmise väljakutsed
 • Innovatsioon kohalikus tarneahelas
 • Kalanduspiirkonnad ja sisserändekriis
 • Reportaažid Šotimaalt, Menorcalt ja Soomest
 • Õppetunnid tulemuslikuks koostööks

Read more: Lae alla

"Kalakasvatus. Perspektiivsed kalaliigid" (Kalanduse teabekeskus, 2015) (PDF)

Valminud on raamat "Kalakasvatus. Perspektiivsed liigid". Raamatus on käsitletud kalade geneetikat ja aretust, ahvena-, angerja-, angersäga-, paalia-, koha-, siia- ja tuurakasvatust.

Eesti vesiviljeluse sektori arengustrateegia aastateks 2014–2020 käsitleb muu hulgas sektori tulevikuvisiooni ja eesmärke. Ekspordi kasvu peamise võimalusena nähakse strateegias just Eesti viljelustingimustega sobivate ja suure välisnõudlusega liikide, nagu angerjas, jõevähk, tuurlased ja siig, ning täiesti uute perspektiivsete liikide viljelemist ning seda toetavat arendustööd. Võimalik, et menukaks kujunevad hoopis seni kasvatuses vähe levinud kalad, nagu ahven ja koha. Seepärast tahavad raamatu autorid anda panuse strateegias nimetatud probleemide lahendamisse. 

Read more: Lae alla

Yearbook "Estonian Fishery 2013" (Kalanduse teabekeskus, 2014) (PDF)

Valmis ingliskeelne tõlge raamatust "Eesti kalamajandus 2013".

Aastaraamatute "Eesti kalamajandus 2013" ja "Estonian Fishery 2013" saamiseks pöörduge kalanduse teabekeskusesse (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefon 5308 3650). Aastaraamatud on huvilistele tasuta.


The Fisheries Information Centre has prepared yet another yearbook – the fourth already – of Estonian fishery. Previously, the Information Centre has published yearbooks for 2010, 2011 and 2012. This yearbook, whose structure follows that of its predecessors, gives an overview of the state of Estonian fishery in 2013 and compares it to previous years. By contrast to the preceding yearbooks, this one lacks the chapter on "Ichthyologic and fishery-related research projects" at the end of the book, because the Information Centre has published "Aastatel 2008-2013 valminud kalandus-uuringud" (Fishery Research 2008-2013) as a separate book, which is available to all interested parties, both in hard copy and on our website at www.kalateave.ee.

Read more: Lae alla

"Läänemeri. Ökosüsteemid ja elusvaru, nende hindamine ning haldamine" (Kalanduse teabekeskus, 2014) (PDF)

Raamatu "Läänemeri" on koostanud bioloogiadoktor Evald Ojaveer. Raamatus on süvitsi käsitletud Läänemere ajaloolist arengut, tänapäevaseid abiootilisi tingimusi, looduslikke regionaalseid süsteeme, elustikku, keskkonna ja elustiku dünaamikat, teisi merehüvesid ja nende kasutamist, aga ka rahvusvahelist koostööd Läänemere varude hindamisel ning haldamisel.

Read more: Lae alla

Veebi ja nutiseadme rakendus "Kalapüügipiirangud" (Kalanduse teabekeskus)

Rakenduses kuvatud piirangud pole kõik ajakohased.


 

Paljudel on tekkinud mõte: "Läheks kalale!", aga kas ma tohin täna püüda haugi spinninguga Viljandi järvel? Sedalaadi küsimustele aitab vastata Kalanduse teabekeskuse tellimusel valminud veebi ja nutiseadme rakendus "Kalapüügipiirangud".

Read more:

Poster "Kasvatatavate kalade haigused" (Kalanduse teabekeskus, 2013) (PDF)

Poster "Kasvatatavate kalade haigused" valmis koos "Kalade tervishoiu käsiraamatuga".

"Kalade tervishoiu käsiraamat" on lühiülevaade veterinaarmeditsiini kalade tervist puudutava osa, ihtüopatoloogia, nüüdisaegsetest suundumustest. Käsiraamatu koostamisel on kasutatud Taani, Soome ja Iirimaa selleteemaliste õppe- ja käsiraamatute ning avaldatud teadusartiklite andmeid. Vähem on raamatus käsitletud parasitaarhaiguste temaatikat.

Read more: Lae alla

Poster "Siseorganite haiguslikud muutused lõhelistel" (Kalanduse teabekeskus, 2013) (PDF)

Poster "Siseorganite haiguslikud muutused lõhelistel" valmis koos "Kalade tervishoiu käsiraamatuga".

"Kalade tervishoiu käsiraamat" on lühiülevaade veterinaarmeditsiini kalade tervist puudutava osa, ihtüopatoloogia, nüüdisaegsetest suundumustest. Käsiraamatu koostamisel on kasutatud Taani, Soome ja Iirimaa selleteemaliste õppe- ja käsiraamatute ning avaldatud teadusartiklite andmeid. Vähem on raamatus käsitletud parasitaarhaiguste temaatikat.

Read more: Lae alla

Yearbook "Estonian Fishery 2012" (Kalanduse teabekeskus, 2013) (PDF)

Valmis ingliskeelne tõlge raamatust "Eesti kalamajandus 2012".

Aastaraamatute "Eesti kalamajandus 2012" ja "Estonian Fishery 2012" saamiseks pöörduge kalanduse teabekeskusesse (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefon 5308 3650). Aastaraamatud on huvilistele tasuta.


Once again, the Fisheries Information Centre has a great pleasure to issue a yearbook that describes the state of Estonian fishery and to conclude that fishery continues to be a viable branch of the economy despite all the difficulties, whether natural or economic.  It is believed that 2012 was a fairly busy and challenging year for the Estonian fishery sector. Yearbook "Estonian Fishery 2012" provides an overview of the year.

Estonian Fishery 2012 kaas


Yearbook „Estonian Fishery 2012"

Estonian Fishery 2012 compiled by Fisheries Information Centre (Department of Fish Biology and Fisheries of the Estonian Marine Institute, University of Tartu) provides an overview of Estonian fisheries in 2012. The book is meant for anyone who wishes to have an overview of the status of Estonian fishery – status of fish stocks, landings, aid etc. Under scope are distant-water fishery, Baltic Sea fisheries (including Baltic trawling and coastal fishery), inland fisheries (fisheries in Lake Võrtsjärv and Lake Peipsi). Included are also recreational fisheries, aquaculture, fisheries aid and larger scientific projects.

Yearbook "Estonian Fishery 2012" can be ordered from Fisheries Information Centre (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Yearbook is free of charge.

 

The activities of the Fisheries Information Centre will take place in the framework of the operational programme of the European Fisheries Fund (EFF) 2007-2013, under the activities of “Other joint actions” of Measure 3.1, “Collective actions”.

Lae alla

"Kalade tervishoiu käsiraamat" (Kalanduse teabekeskus, 2013) (PDF)

"Kalade tervishoiu käsiraamat" on lühiülevaade veterinaarmeditsiini kalade tervist puudutava osa, ihtüopatoloogia, nüüdisaegsetest suundumustest. Käsiraamatu koostamisel on kasutatud Taani, Soome ja Iirimaa selleteemaliste õppe- ja käsiraamatute ning avaldatud teadusartiklite andmeid. Vähem on raamatus käsitletud parasitaarhaiguste temaatikat.

Read more: Lae alla

Aastatel 2008–2013 valminud kalandusuuringud (Kalanduse teabekeskus, 2013) (PDF)

Selle väljaande eesmärk on pakkuda kala- ja kalandushuvilisele lugejale lühiülevaadet 2008.–2013. aastal Eestis rahastatud ja valminud ihtüoloogilistest ja kalanduslikest projektidest. Kajastatud on uuringud, mille aruanne oli kättesaadav 2013. aasta juuni seisuga. Raamatus on peatutud igal uuringul eraldi, et esitada selle eesmärk, metoodika tutvustus ja peamised tulemused. Rõhutada tuleb, et siinsed kokkuvõtted ei sisalda kõiki uuringute üksikasju. Kui lugejal tekib põhjalikum huvi, leiab ta enamiku siinkirjeldatud töödest internetist.

Read more: Lae alla

Yearbook "Estonian Fishery 2011" (Kalanduse teabekeskus, 2013) (PDF)

Valmis ingliskeelne tõlge raamatust "Eesti kalamajandus 2011".

Aastaraamatute "Eesti kalamajandus 2011" ja "Estonian Fishery 2011" saamiseks pöördug kalanduse teabekeskusesse (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefon 5308 3650). Aastaraamatud on huvilistele tasuta.


Yearbook "Estonian Fishery 2011contains data that characterise the state of Estonian fisheries in 2011 with a focus on comparing them with the situation in 2010. There is also an emphasis on comparison with data from earlier, albeit to a lesser extent, as the book "Estonian Fishery 2010" published last year provided an overview of, among others, the periods that had not been covered in previous years. We have still sought to present previous years' data in the tables and graphs, as the previous publication may no longer be available to all interested parties.

Estonian Fishery 2011 frontbackcover

Yearbook „Estonian Fishery 2011"

Estonian Fishery 2011 compiled by Fisheries Information Centre (Department of Fish Biology and Fisheries of the Estonian Marine Institute, University of Tartu) provides an overview of Estonian fisheries in 2011. The book is meant for anyone who wishes to have an overview of the status of Estonian fishery – status of fish stocks, landings, aid etc. Under scope are distant-water fishery, Baltic Sea fisheries (including Baltic trawling and coastal fishery), inland fisheries (fisheries in Lake Võrtsjärv and Lake Peipsi). Included are also recreational fisheries, aquaculture, fisheries aid and larger scientific projects.

Yearbook "Estonian Fishery 2011" can be ordered from Fisheries Information Centre (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Yearbook is free of charge.

 

The activities of the Fisheries Information Centre will take place in the framework of the operational programme of the European Fisheries Fund (EFF) 2007-2013, under the activities of “Other joint actions” of Measure 3.1, “Collective actions”.

Lae alla

Vee korduvkasutusega vesiviljeluse juhend 2010 (EMÜ, Kalanduse teabekeskus, 2012) (PDF)

Kalanduse teabekeskus pakkus tuge Eesti Maaülikooli kalakasvatuse osakonnale "Vee korduvkasutusega vesiviljeluse juhend" toimetamisel ja väljaandmisel. Tõlke eest vastutas kalakasvatuse osakond, aga oluline on ka väljaantavate raamatute hea keeleline kvaliteet ja ühene mõistetavus ning tsiteerides kalakasvatuse professorit Tiit Paaverit „... tarvis on ka õpikuid, mis annaksid algteadmised ja hoiaksid eestikeelset terminoloogiat."

Originaali tiitel:
Jacob Bregnballe. A Guide to Recirculation Aquaculture: An introduction the new environmentally friendly and highly productive closed fish farming systems.
Copenhagen, 2010

Read more: Lae alla

Yearbook "Estonian Fishery 2010" (Kalanduse teabekeskus, 2012) (PDF)

Valmis ingliskeelne tõlge raamatust "Eesti kalamajandus 2010".


Yearbook "Estonian Fishery 2010" provides an overview of Estonian fish stocks and highlights key trends in the Estonian fishery over the period 2005-2010.

Estonian Fishery 2010 cover

Yearbook „Estonian Fishery 2010"

Estonian Fishery 2010 compiled by Fisheries Information Centre (Department of Fish Biology and Fisheries of the Estonian Marine Institute, University of Tartu) provides an overview of our fish stocks and highlights key trends in the Estonian fishery over the period 2005–2010. The book is meant for anyone who wishes to have an overview of the status of Estonian fishery – status of fish stocks, landings, aid etc. Under scope are distant-water fishery, Baltic Sea fisheries (including Baltic trawling and coastal fishery), inland fisheries (fisheries in Lake Võrtsjärv and Lake Peipsi). Included are also recreational fisheries, aquaculture, fisheries aid and larger scientific projects.

Head of Fisheries Information Centre, Toomas Armulik, has stated, Fishery has been greatly influenced by the overall decline in fish stocks, including those of the Baltic Sea, over the last decade.

In a situation where fish stocks cannot be expected to increase significantly in the near future and first sale prices have remained relatively stable for most fish species for many years, while the prices of a number of expenditure items (fuel, energy, labour costs etc.) are on the rise, fishermen face a choice of increasing fishing efficiency by providing added value to the catch, or giving up fishing altogether.

Indeed, the number of people involved in fishing has declined remarkably over the past five years, with the number of those for whom fishing is the only source of income decreasing gradually.

 

The activities of the Fisheries Information Centre will take place in the framework of the operational programme of the European Fisheries Fund (EFF) 2007-2013, under the activities of “Other joint actions” of Measure 3.1, “Collective actions”.

Lae alla


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

1

2

3

4

5